top of page
Fotolia_134314095_S.jpg

Uavhengig bankrådgiver for næringslivet

Vår målsetning er å bidra til konkurransedyktige bankbetingelser og optimale bankløsninger tilpasset kundens behov.

FinCorp AS har røtter som strekker seg mer enn 25 år tilbake i tid, og tilbyr skreddersydd rådgivning innen bank og finans til større virksomheter. 

 

Sammen har vi bistått mer enn 1.500 store og mellomstore selskaper i Skandinavia med vesentlige kostnads- og løsningsforbedringer.

Hjem: Inner_about

HVA SIER DE SOM KJENNER OSS BEST?

TORP Sandefjord lufthavn

"Vi har over tid samarbeidet med FinCorp flere ganger for å optimalisere strukturering av bankengasjement. Det hittil siste samarbeidet var høsten 2018 og gjaldt bistand ved gjennomføring av anbudskonkurranse om hovedbankforbindelse og finansiering.

 

Vi er godt fornøyd med det samarbeidet og de resultatene vi over tid har oppnådd med FinCorp og kan også for andre selskap som vil optimalisere sin finansieringsstruktur, anbefale bruk av selskapet."

Stig Lindahl
Økonomisjef/CFO

BATE Boligbyggerlag

"FinCorp hjalp oss å konkurranseutsette vårt bankengasjement gjennom en anbudsprosess. Målet var kostnadsbesparelser, men vel så viktig en god, strategisk partner i banken.

 

Nå har vi ikke bare oppnådd 28% kostnadsreduksjon, men også en bankrelasjon som proaktivt hjelper Bate med å nå sine mål."

Paul Boxill
Administrerende Direktør

Statnett SF

"I forbindelse med lovpålagt konkurranseutsettelse av Statnetts innkjøp av banktjenester ble FinCorp engasjert som rådgiver for å bistå i denne anbudsprosessen. Oppdraget omfattet kartlegging og analyse av dagens bruk og betingelser, utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, analyse og evaluering av innkomne tilbud, og bistand i forhandlinger.

 

Vi er meget tilfreds med utført arbeide. FinCorps bistand har avlastet egen ressursbruk i et slikt prosjekt, tilført nyttig kompetanse og verdi, samt blitt levert effektivt og presist i henhold til våre forventninger."

Svein Åge Dybvik
Seniorrådgiver Finans

Techstep ASA

"Techstep ASA er et børsnotert vekstselskap. Techstep er den den ledende leverandøren av Managed Mobility Services i Norden. Techsteps programvare-baserte Managed Mobility tilbud gjør det mulig for virksomheter å la deres ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet.

 

FinCorp ble engasjert for å kartlegge dagens bankbruk, evaluere fremtidig behov, fremforhandle optimale løsninger for konsernet, samt bistå til å vurdere vår finansielle strategi i forbindelse med fremtidig vekstfinansiering.

 

Resultatet av prosessen har ledet til en vesentlig bedring av kontostruktur og cash management rutiner, restrukturering av vår arbeidskapitalfinansiering og bedrede vilkår. Vi har også hatt stor glede av  våre diskusjoner og deres innspill knyttet til vekstfinansiering. Vår relasjon med bankleverandøren er styrket, og vi har opparbeidet ny forståelse og kompetanse både for egne behov og for leverandørens rammevilkår. Vi er meget godt fornøyd med vårt samarbeid så langt, og vet at våre rådgivere står til tjeneste også ved fremtidige behov."

Marius Drefvelin
CFO

Anker 1
Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

VÅRE TJENESTER

Kvalitetssikring av bank- og finans leveranser. Vi kartlegger, behovsprøver, benchmarker og bistår ved forhandling og/eller anbud.

 

 

- Bankfinansiering

- Kontostruktur og Cash Management

- Bankgarantier og trade finance

- Innbetalingsløsninger

- FX / valuta

- Leasing

- Factoring

 

Vår bistand gir din virksomhet konkurransedyktige betingelser og optimale løsninger tilpasset dine behov.

Hjem: Inner_about

HVEM ER VI

Vi har lang og bred erfaring fra å analysere, forstå og løse finansielle problemstillinger for profesjonelle og krevende kunder. Sammen har vi lang erfaring bistått en rekke ledende virksomheter i Norden med kvalitetssikring og reforhandling av deres bank- og finansleveranser. Vi arbeider tett med CFO, treasury og toppledelse i store- og mellomstore nordiske selskaper innen alle ulike industrigrener.

 


Sammen har vi en bred kontaktflate mot leverandørleddet innen finansielle tjenester og produkter, samt meget god oversikt over bankmarkedets utbud av tjenester, løsninger og betingelser.
Vi gjennomfører forhandlinger og anbudsprosesser innen finansiering, Cash Management, FX, Trade Finance, kontanthåndtering og innløsning av kreditt/betalingskort. Videre bistår vi med utarbeidelse av finansielle strategier og policydokumentasjon for operasjonell avdekking av risiko.

TOM BERG

Managing partner

+47 922 94 773

Tom har over 25 års erfaring som prosjektleder og senior rådgiver, samt 10 års erfaring fra merkevarebygging, industri og investeringsvirksomhet.

tom_berg.jpg

ANDERS JOHNSRUD

Assosiated partner

+47 909 29 841

anders_-johnsrud.jpg

Anders har 22 års erfaring som analysesjef, prosjektleder og senior rådgiver.

Hjem: Service

VÅRE TJENESTER

Kvalitetssikring av bank- og finans leveranser. Vi kartlegger, behovsprøver, benchmarker og bistår ved forhandling og/eller anbud.

 

 

- Bankfinansiering

- Kontostruktur og Cash Management

- Bankgarantier og trade finance

- Innbetalingsløsninger

- FX / valuta

- Leasing

- Factoring

 

Vår bistand gir din virksomhet konkurransedyktige betingelser og optimale løsninger tilpasset dine behov.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Takk for din henvendelse, du hører fra oss!

Hjem: Contact
bottom of page