Fotolia_134314095_S.jpg

FINCORP AS

Uavhengig bankrådgiver for næringslivet

OM OSS

Vår målsetning er å bidra til konkurransedyktige bankbetingelser og optimale bankløsninger tilpasset kundens behov.

FinCorp AS har røtter som strekker seg mer enn 20 år tilbake i tid, og tilbyr skreddersydd rådgivning innen bank og finans til større virksomheter.

 

HVA SIER DE SOM KJENNER OSS BEST?

TORP Sandefjord lufthavn

"Vi har over tid samarbeidet med FinCorp flere ganger for å optimalisere strukturering av bankengasjement. Det hittil siste samarbeidet var høsten 2018 og gjaldt bistand ved gjennomføring av anbudskonkurranse om hovedbankforbindelse og finansiering.

 

Vi er godt fornøyd med det samarbeidet og de resultatene vi over tid har oppnådd med FinCorp og kan også for andre selskap som vil optimalisere sin finansieringsstruktur, anbefale bruk av selskapet."

Stig Lindahl
Økonomisjef/CFO

BATE Boligbyggerlag

"FinCorp hjalp oss å konkurranseutsette vårt bankengasjement gjennom en anbudsprosess. Målet var kostnadsbesparelser, men vel så viktig en god, strategisk partner i banken.

 

Nå har vi ikke bare oppnådd 28% kostnadsreduksjon, men også en bankrelasjon som proaktivt hjelper Bate med å nå sine mål."

Paul Boxill
Administrerende Direktør

 
Kontakt oss

VÅRE TJENESTER

Kvalitetssikring av bank- og finans leveranser. Vi kartlegger, behovsprøver, benchmarker og bistår ved forhandling og/eller anbud.

 

 

- Bankfinansiering

- Kontostruktur og Cash Management

- Bankgarantier og trade finance

- Innbetalingsløsninger

- FX / valuta

- Leasing

- Factoring

 

Vår bistand gir din virksomhet konkurransedyktige betingelser og optimale løsninger tilpasset dine behov.

 

HVEM ER VI

Vi har lang og bred erfaring fra å analysere, forstå og løse finansielle problemstillinger for profesjonelle og krevende kunder. Sammen har vi lang erfaring bistått en rekke ledende virksomheter i Norden med kvalitetssikring og reforhandling av deres bank- og finansleveranser. Vi arbeider tett med CFO, treasury og toppledelse i store- og mellomstore nordiske selskaper innen alle ulike industrigrener.

 


Sammen har vi en bred kontaktflate mot leverandørleddet innen finansielle tjenester og produkter, samt meget god oversikt over bankmarkedets utbud av tjenester, løsninger og betingelser.
Vi gjennomfører forhandlinger og anbudsprosesser innen finansiering, Cash Management, FX, Trade Finance, kontanthåndtering og innløsning av kreditt/betalingskort. Videre bistår vi med utarbeidelse av finansielle strategier og policydokumentasjon for operasjonell avdekking av risiko.

 

TOM BERG

+47 922 94 773

Tom har over 20 års erfaring som prosjektleder og senior rådgiver, samt 10 års erfaring fra merkevarebygging, industri og investeringsvirksomhet.

ANDERS JOHNSRUD

+47 909 29 841

Anders har 19 års erfaring som analysesjef, prosjektleder og senior rådgiver.

VÅRE TJENESTER

Kvalitetssikring av bank- og finans leveranser. Vi kartlegger, behovsprøver, benchmarker og bistår ved forhandling og/eller anbud.

 

 

- Bankfinansiering

- Kontostruktur og Cash Management

- Bankgarantier og trade finance

- Innbetalingsløsninger

- FX / valuta

- Leasing

- Factoring

 

Vår bistand gir din virksomhet konkurransedyktige betingelser og optimale løsninger tilpasset dine behov.

 
Hva kan vi hjelpe deg med?

©2019 by FinCorp AS